IMG_7505

Триетапна подготовка предстои на „Етър” за подновяването на участие в първенството, като играчите започват да пристигат в понеделник. Ръководството вика футболистите утре, а първите им индивидуални занимания на стадион „Ивайло” са от 15 май. Чужденците Дино Мартинович и Флорент Боджадж ще трябва да изкарат и 14-дневна карантина. Заниманията трябва да са на три строго определени етапа, които бяха оповестени от техническия директор на БФС проф. Лъчезар Димитров и ще са задължителни за всички отбори.

Първият етап е общоподготвителен микроцикъл на открито. Той ще става с участието на играчите по групи от по 4-5 състезатели с един-двама треньори. Предвиждат се по 4-5 занимания за деня по график, като всяко е по 60-80 минути. Задължително е спазването на минимално разстояние между футболистите и треньорите 5 метра.

Вторият етап е специално подготвителен микроцикъл на открито. Той вече ще е с участие на 7-11 състезатели с 2-3 треньори, като ще има по 2-3 занимания в деня по график, всяко по 70-80 минути. Остава задължително минимално разстояние от 5 метра.

Третият от етапите вече ще е в познатия пълен валиант на тренировки – провеждане на занимания с целия отбор по преценка на треньорските ръководства, включително учебна игра 11 на11.

Налагат се следните медицински и организационни норми и изисквания:

– Предварително тестиране на всички футболисти, треньори и медицински специалисти общо до 30 лица за отбор за наличие на коронавирус COVID–19 за сметка на БФС три дни преди стартиране на организираните групови тренировки.

– Медицинският екип на отборите да извърши извънреден медицински преглед, включващ клинична лаборатория СРК, рентгенова графия на бял дроб , консултация с интернист и ежедневна термометрия три дни преди контактните тренировки.

– Постоянна дезинфекция на теренни площи, врати, топки и други технически пособия.

– Не се ползват съблекални и хранене през първи и втори етап на подготвителния период.

– На тренировъчните бази не се допускат зрители.

– Всички участници в тренировъчния процес пристигат екипирани и отпътуват индивидуално или по двама със собствените превозни средства.

– Медицинският екип подготвя надписани индивидуални бутилки с вода или други течности и следи за коректното използване от футболистите.

Забранява се споделянето на бутилки и спортна екипировка. По време на тренировка топката трябва да се докосва само с крак, като задължително да се избягват докосвания с ръце и с глава през първата седмица. По време на тренировка се препоръчва присъствието на минимален брой представители на треньорския щаб; представителите на медицинския екип следва да бъдат оборудвани със защитни маски, ръкавици и шлемове, а на служителите над 60-годишна възраст се препоръчва да нямат никакъв контакт с футболистите и да поддържат минимална дистанция от поне 7 метра.

Тагове:

КОМЕНТАРИ