Ivaylo pista grund

Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров даде специална пресконференция, на която обяви новите противоепидемични мерки, които общхващат цялата страна. Той обяви, че на стадиона и в спортните зали ще бъдат допускани само хора със зелен сертификат за ваксинация.

„Със зелен сертификат може да се присъства на стадиона“, каза Кацаров. Това влиза в сила от полунощ на 20 срещу 21 октомври т.г.

Малко по-късно излезе и официалната заповед на здравния министър, в която се казва:

18. Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на  тренировки  и  състезания  за  картотекирани  състезатели  към  лицензирани  спортни федерации.

19. Провеждането  на  спортни  състезания  за картотекирани  състезатели  към лицензирани спортни федерации се допуска без публика.

20.  Преустановяват  се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси,  балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове.

 

31. Въведените противоепидемични мерки по т. 2,  4, 5,  6, 15,  17, 19, 20, 21, 25 и 26, може да не се прилагат при следните условия:

а)  100%  от  персонала  в  съответния  обект/лицата,  заети с мероприятието  са ваксинирани  или  преболедували  COVID-19  или  разполагат  с  отрицателен  резултат  от проведено  преди  влизане  в  обекта/мероприятието  изследване,  удостоверено  с  валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:

аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед No РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

бб)  представят  отрицателен  резултат  от  проведено  до  72  часа  преди  влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед No РД-01-733  от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Тагове:

КОМЕНТАРИ