Кметът на Велико Търново Даниел Панов ще излезе със становище относно участието на Общината в ПФК “Етър 1924” АД, стана ясно на днешната сесия на Общинския съвет. Комисията по икономически въпроси предложи на градоначалника да излезе със становище по участието във футболния клуб, като Постоянната комисия по спорта е подкрепила това предложение. Днес съветниците гласуваха с 27 гласа “за” това предложение, което означава, че на следващата редовна сесия през февруари предстои обсъждане на становището, което трябва да бъде внесено от Даниел Панов.

На съветниците бе представен и докладът на Йордан Грозданов за решенията на провелото се Общо събрание на клуба, където той бе неин представител. Съгласно предварителното решение на Общинския съвет той гласува “въздържал се” и “против” в точките от дневния ред.

“Господин Илханлъ изрази недоволство от съдружието на Общината с останалите акционери. Според него тя трябва да участва финансово в рамките на 34 % в издръжката на отбора. Ако Общината не е съгласна, то тогава призовава акциите в размер на 34 % от капитала да ги предостави на АД, за да може да се търсят други съдружници.

В случай, че Община Велико Търново не е съгласна на такава стъпка, то на следващото акционерно събрание ще предприеме необходимите действия за увеличаване на капитала на дружеството и респективно с това, изключване на представителя на Общината в Съвета на директорите. За решението на Общината Дружеството ще очаква своевременно уведомление в писмена форма”, пише относно исканията на Фейзи Илханлъ в доклада на Йордан Грозданов до съветниците.

Тагове:

КОМЕНТАРИ