SK1

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов проведе работна среща с представители на спортните клубове във връзка с промени на наемните отношения и предстоящи ремонти на спортните зали.

След промяна в Закона за физическото възпитание и спорта става невъзможно да се отдават общински терени и сгради безвъзмездно, каквато е практиката до момента. След подробно проучване от страна на общинска администрация на съществуващите практики в момента в страната кметът ще направи предложение за промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, въз основа на която спортните клубове ще могат да продължат извършват дейността си, заплащайки 10 % от наемните цени за ползваните спортни бази. По този начин няма да се възпрепятства и затруднява дейността на спортните клубове, въпреки неблагоприятната за тях промяна в закона.

Предстои до седмица началото на мащабни ремонтни дейности на залите в южното крило на стадион „Ивайло“. Там ремонт не е правен от построяването на залите преди повече от 35 г. С изпълнението на проекта ще бъде подобрена енергийната ефективност и функционалност на спортните зали, ще бъде сменена дограмата и окачените тавани на залите, ще бъдат газифицирани за по-ефективно отопление. Ремонти ще се извършват и в залите в северното крило.

Предстои организирането на състезания и турнири в новата спортна зала в СОУ „Емилиян Станев“, но приоритетно там се извършва тренировъчен процес на ученици от СОУ „Ем. Станев“ и Спортното училище.

Предстои отварянето на програма, чрез която ще бъде финансиран ремонтът на ДКС „Васил Левски“ и спортният салон на ПМГ „Васил Друмев“.

В плана на Старото военно училище в източната му част е предвидено изграждането на спортни съоръжения. Работи се по заснемане и изготвяне на проект за ремонт на плувния басейн до Професионална гимназия по електроника.

По програма „Региони в растеж“ Велико Търново вече е във втора група и има възможност да кандидатства по проекти за ремонт и изграждане на спортна инфраструктура, по който ще бъде отворена програмата през месец януари 2015 г., похвалиха се от Общината.

 

КОМЕНТАРИ