Все повече великотърновци и гости на града се включват в спортните празници в парк „Марно поле”. Традиционната проява „Спорт в парка” ще се проведе за трети път на 28 април след 11:00 ч.

Организатори на атрактивната проява сме ние от сдружение с нестопанска цел „Идея спорт”. Идеята прегърнаха и от Община Велико Търново. Целта на тези спортни събития е да се популяризират нетрадиционните форми на физическа активност за свободното време, да се превърне спортът през свободното време от предложение до начин на живот, да се промотират идеи за свободен достъп до спортни занимания, да се създаде спортна традиция във В. Търново.

Все повече участници идват в парка за спортния съботник – от най-малките, за които е предоставена Детска зона, през по-големите – ролери, тротинетки, велосипеди, до още по-големите – Арт ателие, както и за героите – уникален 100 метров тролей над Пеещите фонтани в парк «Марно поле» и катерене по изкуствена мобилна стена – това е максимално широк кръг от търновци, към които е насочен спортния празник. Гражданите и гостите на В. Търново имат възможност да се включат в своеобразни открити уроци по аеробика, латино танци и народни хора.

Спциална хореография разработват в момента инструкторите по танци от “Un beso”. Идеята ни е за танц на Велико Търново, която се надяваме да бъде осъществена в изданието “Спортувай в парка III”.

За безопасността и забавлението на всички участници в събитията се грижат над 50 квалифицирани инструктори. Всяко събитие се радва на висока посещаемост и концентрира интереса на над 1200 посетители и участници.

Общото между всички нас от «Идея спорт» е, че сме преподаватели в Катедра “Теория и методика на физическото възпитание” във ВТУ, заяви Светослав Стефанов. Някои от основните цели на нашето сдружение са: създаване на условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, които да изградят у тях навици за водене на здравословен начин на живот и осмисляне пълноценното им свободно време,  създаване и поддържане на зони за активен спорт, детски спортни площадки, велосипедни алеи, подходяща спортна инфраструктура, подпомагане включването на младите хора в неравностойно положение в различни форми на спортни занимания, организиране на спортни събития и състезания. Подробна информация за аспектите на дейността ни може да получите от нашия сайт www.sportuvam.info.

КОМЕНТАРИ