Picture 016

Осмата учебна година след възстановяването си стартира Спортното училище. 300 деца вече ще учат в него и ще тренират девет вида спорт през 2019/2020 година. Новоприетите ученици са 60, от които 21 в пети клас.

За първи път обаче училището започва годината под името “Георги Живков”. То бе предложено от комитета “Сава Муткуров”, който организира подписка, връчена на директора Снежина Михова. Процедурата продължи с гласуване на учителския съвет, след което предложението бе внесено от кмета Даниел Панов в Общинския съвет и оттам в образователното министерство. Заповедта на просветния министър влезе в сила от 2 септември.

Георги Живков е първият кмет на Велико Търново, два пъти министър на просвещението, три пъти председател на Народното събрание. Той въвежда за първи път в българските училища часовете по гимнастика, а от Швейцария води, докато е просветен министър, десет учители по физкултура, които полагат основите на организирания спорт у нас.

На церемонията по откриването на учебната година присъстваха кметът инж. Даниел Панов, двама зам.-кметове – Снежана Данева-Иванова и проф. Георги Камарашев, Зоя Стефанова – главен експерт на ММС, Венелин Иванов от комитет “Сава Муткуров”, общински съветници, треньори и много гости. Тя започна с внасяне на знамето на училището.

“Нямахме патрон, който да ни отличава от другите училища и да ни прави горди и още по-отговорни. От този ден вече сме Спортно училище “Георги Живков”, той е роден във В. Търново, съратник на Левски и Раковски. Досега нашият празник бе на 17 май – ден на работещите в сферата на спорта, но се оказа, че точно на този ден Георги Живков е довел десетимата спортни деятели в България. Така педадагогическият съвет реши патронният ни празник да продължи да бъде 17 май”, заяви директорът Снежина Михова.
Тя се обърна към учениците с думите, че носят отговорност не само за себе си, а за своя клуб, за Велико Търново и България, а на петокласниците пожела “добре дошли” и да носят спортна слава на страната.

Това, което обаче сериозно впечатли всички, е пълното обновяване на училището. Учебният корпус, общежитието и дворното пространство са основно ремонтирани с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж”. Сградата е санирана, подменена е топлоинсталацията, всички класни стаи са обновени. Извършен е ремонт на общежитието, където са изградени 12 нови стаи на третия етаж. Така местата за живеене от 96 стават 132.

Вече функционира нов басейн, освежени са и съблекалните на футболистите. На приключване е и изграждането на тренировъчният терен южно от училището. Остава само да се положи изкуствената трева, което е вече във В. Търново, до десетина дни игрището ще е готово, увери кметът Даниел Панов.

“Благодаря ви, че избрахте да учите в Спортно училище “Георги Живков”, помнете, че той е виден българин, революционер, учител, първият кмет на В. Търново. Но той възражда и спорта в България. Сега влизате в една обновена сграда след реализирането на проекта по програма “Региони в растеж”, това е вторият такъв басейн. Всичко това, което е направено, го пазете, а ние ще се гордеем с вашите спортни успехи”, каза в словото си инж. Даниел Панов.

Приветствие от името на спортния министър Красен Кралев поднесе Зоя Стефанова. Запален бе олимпийският огън, като честта за това се падна на Марин Маринов от 10 клас – шампион по борба от клуб “Етър Виктори 2011”. Учениците положиха традиционната клетва, четена от Снежина Михова, а после бяха връчени грамоти както на учениците с най-високи спортни постижения, така и на пълните отличници.

 

КОМЕНТАРИ