Георги Давидов (вдясно от кмета Даниел Панов) е новият експерт по спорта в Общината.

Георги Давидов е новият експерт по въпросите на спорта в Община В. Търново на мястото на Мирослав Паничаров. Давидов има две бакалавърски и една магистърска дипломи от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

27-годишният Давидов е завършил „Спортна педагогика”, а в момента е третокурсник по специалността „Право”. Освен това е докторант към Катедра „Теория и методика на физическото възпитание”. Владее  английски и италиански език.

Георги Давидов се занимава и с футболно съдийство. От този сезон е ръководещ във „Б” група и е една от надеждите на търновската колегия.

Междувременно на среща между кмета на Община Велико Търново Даниел Панов и председателите на спортните клубове от общината се разискваха методическите и организационни въпроси по приема на ученици в новоразкриващото се средно спортно училище, считано от новата учебна 2012/2013 година, което ще се помещава в сградата на СОУ ”Г.С.Раковски”.

Обсъждаха се въпроси по отношение на материалната база, която успоредно с цялостната издръжка на училището ще се финансира на базата на Единния разходен стандарт от МОМН – по реда на системата на делегираните бюджети за второстепенните разпоредители с бюджетен кредит. Разискваха се още и въпроси относно  заплащането на треньорите, както и какво предлага новото училище като професионална подготовка. Новото спортно училище ще даде възможност на учениците да  получат освен професионална реализация като треньори и кинезитерапевти, така също и да ползват басейн, спортни зали, паркинг, които ще се осъществят чрез вече изработен проект за целта.

КОМЕНТАРИ