t5_2698954

Общо събрание на акционерите на ПФК “Етър 1924” АД ще се проведе във вторник. В него са залегнати 6 точки: отчет за дейността на дружеството през 2008 г.; приемане на годишния финансов отчет на дружеството и доклада на експерт-счетоводителя за същата година; избор на експерт-счетоводител, който да извърши одиторска проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009; освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008; промяна на адреса на управлението на дружеството; разни.

На събранието би трябвало да присъстват прокуристът и представляващ дружеството Стефан Атанасов и акционерите Радослав Владев (с 32% участие), Красимир Гърдев (32%), Община Велико Търново (34%) и Цанко Цветанов (2%). Общината е представяна от зам.-кмета Йордан Грозданов. Той обаче замина за Австрия, където с алпийски клуб “Трапезица 1957” ще изкачва върха Гросглокнер и ще бъде заменен. Преди 3 дни пък съветниците в местния парламент вече решиха как да се гласува на Общото събрание на акционерите. Представителят на Общината ще подкрепи всички точки без четвъртата: “освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2008 година”.

Любопитното е, че 28 юли може да се окаже денят “X” за футбола във Велико Търново. Не се знае какво ще бъде съдържанието на точка “Разни”, а там е възможно да бъдат записани както съвсем обикновени казуси, така и неща, които могат да са решаващи за бъдещето на най-популярната игра в града.

Тагове:

КОМЕНТАРИ