33BBCFF6-A897-4759-AD2C-6399B0D7CDB5-678x381--900

Сдружение ОФК „Локомотив“ (ГО) свиква отчетно-изборно събрание на 14.09.2020 г. (понеделник) от 18:00 часа в Зала 1 на Община Горна Оряховица.

Дневният ред включва:

1.Приемане на годишния финансов отчет

2.Приемане отчет за дейността на Сдружение ОФК „Локомотив“ (Горна Оряховица)

3.Приемане оставката на председателя и управителния съвет

4.Избор на нов управителен съвет и на нов председател

5.Гласуване, изменение и допълнение на устава на Сдружение ОФК „Локомотив“ (Горна Оряховица)

6.Разни

Кворумът се сформира от присъствието на членовете на Общото събрание на ОФК „Локомотив“ (ГО). Според устава на Общото събрание, ако в 18:00 часа няма нужния кворум (над 50% присъствие), събранието започва час по-късно независимо от броя на явилите се членове.

Тагове:

КОМЕНТАРИ