В община Велико Търново днес се състоя консултативна работна среща между представителите на общината, Регионалния инспекторат по образование и ръководството на СОУ „Г. С. Раковски” с представители и ръководители на видовете спорт, предвидени за прием през учебната 2012-2013 г.

Присъстваха Пенка Игнатова – директор на Дирекция”Образование”, Розалия Личева – директор на Регионалния инспекторат по образование, Снежина Михова – директор на СОУ „Г. С. Раковски”, Красимир Узунов – гл. специалист „Физическо възпитание”, Камен Алексиев – председател на комисията за младежта и спорта във Великотърновския общински съвет и Румен Димитров – общински съветник.

На срещата се отзоваха представители на всички видове спорт, по които е предвиден прием за следващата учебна година: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, борба, конен спорт, модерен петобой, спортна стрелба, лека атлетика, джудо и спортна гимнастика.

На спортните клубове беше разяснена нормативната база, както и изисквания по приема на ученици. Бяха обсъдени критериите за подбор и назначаване на спортните специалисти, както и условията, които ще предостави Спортното училище на своите възпитаници. Всички клубове приветстват и подкрепят идеята за възстановяване статута на Спортното училище.

Клубовете бяха запознати с минималните нормативи за прием по видовете спорт, както и с възможността за записване на по- голям от нормативният брой ученици.

Спортните специалисти се ангажираха да започнат кампания за набиране на млади спортисти, които да продължат обучението си в новооткриващото се спортно училище.

Такива консултативни срещи ще продължат редовно с цел съгласуване на усилията и повишаване ефективността по възстановяване статута на Спортното училище.

При кмета Даниел Панов е получено писмо от възпитаниците на първия випуск на Спортното училище, родени 1961 г. , в което те изразяват подкрепа за усилието и заявяват готовност да помогнат, всеки съобразно възможностите си за реализирането на проекта за възстановяване статута на Спортното училище.

КОМЕНТАРИ