Нова инструкция за разпределение на средствата за спортните клубове предлагат експертите към дирекция “Образование, младежки дейност и спорт”- Йордан Дурчев и Георги Давидов. Документът е изготвен от Министерството на физическото възпитание и спорта, предвид промените в законодателството, и е адаптиран за реалностите в старата столица от двамата спортни експерти.

Инструкцията ще бъде представена на ръководители и треньори в сряда от 11 часа в голямата зала на общината.

Според Георги Давидов новата инструкция, която трябва да бъде приета от Общинския съвет, дава възможност максимално обективно да бъдат оценявани резултатите на спортистите и да получат съответното финансиране. С влизането и в сила работещите клубове ще бъдат стимулирани за по- високи спортно-техническите резултати. Клубовете, които не покриват изискванията ще бъдат подкрепени със средства по направление масов спорт или по другите пера в бюджета за спортни дейности.

В методиката са заложени минимални, но задължителни изисквания към всеки един спортен клуб, записани и в Закона за спорта. Средства ще се дават само за резултати на държавни първенства, като за колективните спортове, които в общината са само три- баскетбол, хандбал и волейбол, важи и представянето в квалификациите, без които не могат да отидат на финали. Бонуси за категоризация на клубовете са още броят картотекирани състезатели по възрастови групи, спечелените медали от шампионатите, наличието на национали и т.н. Допълнителен коефициент- 2 се въвежда за олимпийските спортове. Точките ще се умножават и според броя на различните възрастови групи, които са обхванати в дадения клуб, т.е. с колкото повече подрастващи работиш, толкова по- голяма е субсидията. Въведен е и коефициент за конкурентност при индивидуалните и отборните спортове, който зависи от броя съперници, с които се състезават. В новата инструкция остава и разпределянето 70:30, според което 30% от цялата сума се дели поравно между всички клубове на територията на общината, а другите 70 на 100 са според броя точки. Тенденцията е обаче в следващите години то да отпадне и всички пари да се поделят само на базата на резултатите. Новост е предложението точкуването да се извършва от работна група, в която да бъдат включени и представители на спортните клубове, за да се гарантира пълна прозрачност.

В бюджета за 2013 г. за пряко финансиране на клубовете са заложени 150 000 лева, както бе и през 2012 г. До сега тези пари се разпределяха от Комисията за младежта и спорта към Местния парламент по указания изготвени още преди 13 години от ДАМС. С решение на Общинския съвет те са приети във В. Търново официално през 2005 г. Срещу начина на разпределяне на средствата в края на ноември изразиха несъгласие единадесет от клубовете, които поискаха парите да бъдат оповестени публично.

В момента има заявление по Закона за достъп до обществената информация от един от клубовете, чиито председател настоява да знае как са точкувани резултатите на конкурентните му клубове и защо са получили дадената сума. Досегашната методика даваше възможност на клубове без реална дейност да получават общинска субсидия и това често будеше недоволство. Факт е, че 48 клуба взеха средства през 2012 г., а едва 1/3 от тях представиха номинации в общината за анкетата спортист на годината.

КОМЕНТАРИ