IMG_6293

127 момичета и 83 момчета на възраст до 16 години участват в държавното първенство по лека атлетика на стадион “Ивайло”.

В събота и неделя са стартовете на мъжете и жените. За първи път в историята си Велико Търново е домакин на лекоатлетическо състезание от най-висок национален ранг.

Програма:

СЪСТЕЗАТЕЛНА ПРОГРАМА НА НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ
ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ, И МОМЧЕТА И МОМИЧЕТА под 16 години, 2-4 юни 2017 год., гр. Велико Търново, ст. «Ивайло»

2 юни – петък
9:00 60 м Момичета под 14 г. Четирибой – 1 група
9:20 60 м Момичета под 14 г. Четирибой – 2 група
9:40 60 м Момичета под 14 г. Четирибой – 3 група
9:45 Скок дължина Момичета под 14 г. Четирибой– 1 група-сект.В
9:45 Скок височина Момичета под 14 г. Четирибой – 1 група
10:20 60 м Момчета под 14 г. Четирибой – 1 група
10:40 60 м Момчета под 14 г. Четирибой – 2 група
10:45 Скок дължина Момичета под 14 г. Четирибой– 2 група-сект.В
11:10 Скок дължина Момчета под 14 г. Четирибой – 1 група-сект.А
11:45 Скок дължина Момичета под 14 г. Четирибой– 3 група-сект.В
11:45 Скок височина Момчета под 14 г. Четирибой – 1 група
12:10 Скок дължина Момчета под 14 г. Четирибой – 2 група-сект.А
12:30 60 м пр.б. Момичета под 14 г. Четирибой – 1 група
12:50 60 м пр.б. Момичета под 14 г. Четирибой – 2 група
13:10 60 м пр.б. Момичета под 14 г. Четирибой – 3 група
13:15 Овчарски скок Момичета под 16 г. Финал 3.40
13:40 60 м пр.б. Момчета под 14 г. Четирибой – 1 група
14:00 60 м пр.б. Момчета под 14 г. Четирибой – 2 група
15:15 600 м Момичета под 14 г. Четирибой
15:15 Гюле Момичета под 14 г. Четирибой
15:45 800 м Момчета под 14 г. Четирибой
15:45 Гюле Момчета под 14 г. Четирибой
16:30 Овчарски скок Момчета под 16 г. Финал 4.45

3 юни – събота

8:30 100 м пр.б. Жени Седмобой 12.21
8:30 Скок дължина Мъже Квалификация – 7,00 м 8.33
8:30 Чук Момчета Финал 71.82
9:00 100 м пр.б. Момичета Шестобой 13.94
9:15 100 м Момчета Шестобой 10.95
9:30 100 м Мъже Десетобой 10.13
9:40 100м Момичета Серии 11.98
9:40 Скок височина Момичета Шестобой 1.86
9:40 Скок височина Жени Седмобой 2.09
9:50 Скок дължина Момчета Шестобой 6.93
10:00 100 м Жени Серии 10.77
10:00 Чук Жени Финал 65.35
10:20 100 м Момчета Серии 10.95
10:50 100 м Мъже Серии 10.13
11:10 400 м Момичета Серии 56.03
11:10 Скок дължина Мъже Десетобой 8.33
11:20 400 м Жени Серии 49.53
11:30 400 м Момчета Серии 49.39
11:30 Чук Мъже Финал 82.40
11:45 400 м Мъже Серии 45.32
12:00 1500 м Момичета Финал по време 4:30.0
12:00 Скок височина Момчета Финал 2.04
12:15 1500 м Момчета Финал по време 4:01.2
12:20 Скок дължина Момичета Квалификация – 4,80 м 6.30
12:20 Скок дължина Жени Квалификация – 5,00 м 7.00
12:30 1500 м Жени Финал по време 3:57.40
12:30 Гюле Мъже Десетобой 21.09
12:40 1500 м Мъже Финал по време 3:39.53
13:30 Скок дължина Момчета Квалификация – 5,50м 6.93
13:30 Гюле Жени Седмобой 21.89
13:45 Диск Момичета Финал 46.90
14:00 100 м пр.б. Момичета Серии 13.94
14:00 Овчарски скок Жени Финал 4.45
14:35 100 м пр.б. Момчета Сериии 13.36
15:00 100 м пр.б. Жени Полуфинал 12.21
15:00 Скок дължина Момичета Финал 6.30
15:30 110 м пр.б. Мъже Полуфинал 13.33
15:30 Гюле Момичета Шестобой 14.88
15:30 Диск Момчета Финал 54.04
16:00 Овчарски скок Мъже Финал 5.82
16:30 110 м пр.б. Мъже Финал 13.33
16:30 Троен скок Мъже Финал 17.92
16:50 100 м пр.б. Момчета Финал 13.36
16:55 100 м пр.б. Жени Финал 12.21
17:15 Гюле Момчета Шестобой 16.99
17:15 Диск Жени Финал 73.22
17:20 100 м пр.б. Момичета Финал 13.94
17:30 100 м Жени Полуфинал 10.77
17:45 100 м Мъже Полуфинал 10.13
18:00 200 м Жени Седмобой 22.01
18:05 200 м Момичета Шестобой 24.44
18:15 Скок височина Момчета Шестобой 2.04
18:15 Скок височина Мъже Десетобой 2.36
18:15 Гюле Момичета Финал 14.88
18:25 100 м Момичета Финал 11.98
18:30 100 м Жени Финал 10.77
18:35 100 м Момчета Финал 10.95
18:40 100 м Мъже Финал 10.13
18:45 Диск Мъже Финал 67.82
18:55 400 м Момичета Финал 56.03
19:00 400 м Жени Финал 49.53
19:10 400 м Момчета Финал 49.39
19:15 400 м Мъже Финал 45.32
19:15 Скок дължина Жени Финал 7.00
19:15 Гюле Момчета Финал 16.37
19:25 3000 м пр.б. Жени Финал по време 9:33.41
19:45 3000 м пр.б. Мъже Финал по време 8:20.87
20:00 4 х 100 м Момичета Финал по време
20:15 4 х 100 м Жени Финал по време 42.29
20:25 4 х 100 м Момчета Финал по време
20:45 4 х 100 м Мъже Финал по време 38.99
20:55 400 м Мъже Десетобой 45.32

4 юни – неделя
8:00 Скок дължина Момичета Шестобой 6.30
8:00 Скок дължина Жени Седмобой 7.00
9:00 200 м Момичета Серии 24.44
9:00 Копие Момчета Финал 53.22
9:20 200 м Момчета Серии 22.15
9:40 800 м Момичета Финал по време 2:07.89
9:40 Скок височина Момичета Финал 1.86
10:00 800 м Момчета Финал по време 1:56.63
10:20 110 м пр.б. Мъже Десетобой 13.33
11:00 100 м пр.б. Момчета Шестобой 13.36
11:00 Копие Жени Седмобой 63.32
11:30 200 м Момичета Финал 24.44
11:30 Скок дължина Момчета Финал 6.93
11:40 200 м Момчета Финал 22.15
11:50 600 м Момичета Шестобой 481 т.
12:00 Диск Мъже Десетобой 67.82
12:10 800 м Момчета Шестобой 478 т.
12:30 800 м Жени Седмобой 6658 т.
13:00 Овчарски скок Мъже Десетобой 5.82
13:15 Копие Момичета Финал 38.19
15:00 Копие Мъже Финал 82.55
15:30 200 м Жени Серии 22.01
15:30 Скок височина Жени Финал 2.09
15:45 200 м Мъже Серии 20.20
15:45 Скок дължина Мъже Финал 8.33
16:15 400 м пр.б. Мъже Финал по време 48.48
16:15 Гюле Мъже Финал 21.09
16:45 400 м пр.б. Жени Финал по време 53.68
17:15 200 м Жени Финал 22.01
17:20 200 м Мъже Финал 20.20
17:30 800 м Жени Финал по време 1:55.42
17:40 800 м Мъже Финал по време 1:46.29
17:40 Скок височина Мъже Финал 2.36
17:45 Троен скок Жени Финал 15.20
17:45 Копие Мъже Десетобой 82.55
18:00 5000 м Жени Финал по време 14:56.95
18:00 Гюле Жени Финал 21.89
18:30 5000 м Мъже Финал по време 13:13.15
19:15 4 х 400 м Жени Финал по време 3:25.81
19:15 Копие Жени Финал 63.32
19:30 4 х 400 м Мъже Финал по време 3:01.61
19:45 1500 м Мъже Десетобой 8199 т.

Тагове:

КОМЕНТАРИ