[Group-0]-IMG_2814_IMG_2818-5-images
Общинските съветници гласуваха с пълно единодушие необходимата сума от 90 019 лв. за реконструкция на трафопост “Спортист” до спортния комплекс “Ивайло” на днешната сесия на Великотърновския общински съвет.

Както вече писахме, новото осветление на стадион „Ивайло“ ще заработи само ако бъде реконструиран трафопостът до стадиона. Преди гласуването бе направено уточнение, че сумата е 90 019 лв., а не 91 019 лв., като става въпрос за техническа грешка. Трафопост „Спортист“ не е част от ремонтните дейности по проекта за 411 657 лева, финансиран от спортното министерство, които текат в момента.

„За захранване на прожекторното осветление са необходими две трафо-машини от 630KvA. Едната ще осигури нормално поемане цялостното захранване на прожекторната осветителна уредба в случай на отпадане на единия трафопост. В допълнение инсталирането на 630KvA машина ще позволи захранването на допълнителни консуматори. Ще обезпечи нормалната работа на прожекторната уредба в авариен режим и ще осигури резервни мощности за бъдещо разширение на инфраструктурата на спортния комплекс „Ивайло“, пишеше в предложението на кмета Даниел Панов до Общинския съвет, подписано и от проф. Георги Камарашев – зам.-кмет по „Строителство и устройство на територията“.

Разглеждането на точката от дневния ред премина без дискусии, като съветниците от всички групи бяха на едно мнение, че реконструкцията е необходима, и подкрепиха предложението с 30 гласа “за”, без нито един против или въздържал се.

сн. Б.Бонев

Тагове:

КОМЕНТАРИ