1473002_655800311127511_1564290080_n-300x249
Нито един клуб през последните четири години не е прекратил дейността по финансови причини

Димитър Николов е общински съветник от гражданската квота на ПП ГЕРБ. В състава на последния Общински съвет оглавяваше постоянната комисия, която е ангажирана с политиките на младежта и спорта. Формалният повод за разговор е Наредбата за условията и реда за ползване на спортните обекти, които са собственост на Община Горна Оряховица, която бе приета на първо четене от ОбС през тази седмица.

В този управленски мандат спортът и младежките активности бяха изведени в приоритет и приемането на новата наредба за спортните обекти по никакъв начин няма да промени този приоритет, смята председателят на ресорната комисия в ОбС Димитър Николов.

-Г-н Николов, тази нова наредба ще промени ли реда, при който спортните клубове, ползваха спортните съоръжения?
-По-скоро ще регламентира реда, при който се отдават спортните имоти, които са собственост на Община Горна Оряховица. Новият закон за спорта налага нуждата да актуализираме и синхронизираме нормативната си уредба. Към момента Община Горна Оряховица нямаше такъв документ. Новият регламент ще позволи имотите да се отдават безвъзмездно, възмездно и на концесия. Волята на общинското ръководство е да запази сегашните отношения със спортните клубове, които ползват базата безвъзмездно и не заплащат наемни такси.

– А консумативите, които и досега се поемаха от Общината?
– Малко общини може да се похвалят с подобно отношение към спорта и спортните клубове. В този управленски мандат спортът и младежките активности бяха изведени в приоритет. Основна цел бе да осигурим за децата и младите хора безплатен достъп до спортните съоръжения и мисля, че тя е постигната. Повече от 2500 млади хора спортуват организирано и са заети в различните спортни школи. Имаме действащи 34 клуба, които развиват 16 вида спорт. През последните четири години нямаме клуб, който да е преустановил дейност заради липса на финансиране или база за нормален тренировъчен процес. Обикновено говорим за преките субсидии на спортните клубове и много често подминаваме средствата, които Общината заделя за издръжка на спортната база. Ползвателите на спортните зали и съоръжения не само, че не заплащат наемни такси, но са облекчени и от разходите за газ, ел. енергия и вода. Имам уверението на кмета инж. Добрев, че и тази привилегия ще им се запази. Каква би била линията по отношение на спорта на едно ново общинско ръководство, мога само да прогнозирам.

– По този начин не се ли опитвате да респектирате спортните организации, да не кажем директно да ги сплашите…
-Аз с подобни методи никога не съм си служил. Лошото е, че лесно свикваме с придобивките и ги приемаме за даденост. На условията за спорт в Горна Оряховица ни завиждат в много общини, включително и областни центрове. В съседно Велико Търново спортните съоръжения не са отдадени безвъзмездно и ползвателите им дължат наем. Аз съм удовлетворен, че в този управленски мандат имахме ясно изразено отношение към спорта и младите хора.

-Вие лично как определяте престоя си в Общинския съвет? Покриха ли се вашите лични очаквания?
-Нямам от какво да се срамувам и изпитвам неудобство. Рядко си позволявам да излизам от сферата на своето влияние и компетентност. Същинската работа се върши в комисиите, което в повечето случаи остава скрито за широката общественост. Аз съм участвал в разработката на управленската програма по отношение на спорта. Неотдавна си направих труда да проверя какво сме заявили през септември 2015 г. Ами, че тя е изпълнена на близо 90%. По отношение на спортната инфраструктура сбъднахме очакванията и мечтите на поколения горнооряховчани. Имаме стадион, който покрива стандартите на УЕФА за международни футболни срещи. Беше изцяло рехабилитиран теренът в Долна Оряховица. Знаете ли в какво се състоеше ремонтът и обновяването на градския стадион за повече от 20 години в едно откровено ляво управление?! С монтиране на стари седалки от ст. „Васил Левски“, станали непотребни при последния му по-мащабен ремонт. Хубаво е да се припомнят тези подробности, защото паметта ни изневерява. Сега представителният отбор играе с ЦСКА, а беше време, когато гастролираше в Раданово и други съседни села.

-В ресора на вашата комисия не влиза само спортът…
-Така е. Аз лично съм изключително удовлетворен, че имах удоволствието да работя с екипа на администрацията в направление „Хуманитарни дейности“, където е намерен баланса между знанието на опитните специалисти, амбицията и енергията на младите хора.
Община Горна Оряховица е единствената в област Велико Търново, която може да се похвали с пилотен проект на фонд за финансова подкрепа на даровити децата от сферата на спорта, науката и изкуствата. Амбицията ни е в следващия мандат средствата по този фонд да се удвоят , защото той функционира изключително успешно. С общи усилия удвоихме парите във фонда за закупуване на нови книги в общинските библиотеки. Колко семейства разтварят портфейлите си за покупка на нови заглавия?! В тази посока Горна Оряховица стана предпочитано място за премиери на изявени имена като Владимир Зарев, акад.Антон Дончев и много млади и талантливи автори. Не на последно място, в този мандат бяха предоставени условия Горна Оряховица отново да има действащ киносалон, с най-актуалните заглавия от киноафиша. И се сещам как един колега от т. нар опозиция постави въпроса дали договорената наемна цена е с ДДС или без. Вие можете да си направите изводите кой се е водил от обществения интерес и кой по-скоро се е опитал да възпрепятства подобни процеси, касаещи младите хора.

– Ще се кандидатирате ли за общински съветник? Вие не сте партиен член и може ли да очакваме някакви изненади?
-Аз не съм партиен член, но и не съм прелетна птица. Предсказуемостта е едно качество, което се цени много в бизнеса, а сякаш все по-често го пренебрегваме в живота и политиката.
Имах своите колебания, защото получих мандат да оглавя УС на Асоциацията на регионалните медии, а доверието на колегите-издатели задължава много. Нямаше как да пренебрегна и поканата на инж. Добрев, общинския председател на ПП ГЕРБ Деница Цветанова, доверието на колеги съветници. Наистина не са малко моите ангажименти в страната, но винаги съм искал да бъда полезен в родния си град.

КОМЕНТАРИ