Sports Group Logo

В работна среща по проблемите на спорта със зам.-министъра на спорта Иван Ценов участва зам.-кметът на Велико Търново Йордан Грозданов. На нея бе обсъждан доклад за бъдещето на спорта, който ще бъде оповестен официално на 16 декември.

Новата стратегия за развитието на българския спорт, която подготвят спортното министерство и Националното сдружение на общините, предвижда Ученическите спортни школи да отпаднат и на тяхно място в училищата да се създадат спортни клубове.

В отделни райони на страната ще бъдат обособени спортни училища по нов модел според традициите в региона. Учебните заведения ще бъдат на държавно подчинение по отношение на спортните предмети и области и на общинско относно общообразователните предмети.

Министерството ще осигурява средства за заплатите на треньорите-учители, които ще са към федерацията по съответния спорт, като всяко училище ще обучава по няколко приоритетни за съответния регион спорт.

Според стратегията базите ще бъдат стопанисвани от общините. Клубовете, които ползват безвъзмездно общинска база, но събират такси от подрастващите, няма да получават финансиране. Федерациите ще трябва да категоризират клубовете според резултатите им. Така няма да се дават средства на общинско и държавно ниво на клубове, които на практика не извършват дейност и не постигат успехи, но в същото време кандидатстват за субсидии.

Тагове:

КОМЕНТАРИ