На 18 февруари ще бъде открита обновената спортна зала на Великотърновския университет, съобщи ректорът проф. Пламен Легкоступ. “Над 2 млн. лева са вложени в ремонта, като цената непрекъснато се покачваше. Започнахме в края на 2011 г., но постоянно излизаше необходимост от нови работи, като една бримка, в която като дръпнеш конеца, и тръгва да се разплита. Тази зала е започната още през 1982 г., но бе завършена чак през 1987 г. Оттогава капитален ремонт не е правен. В процеса на работа се появиха различни неща, пукнатини в басейна и т.н. Заради недостига на средства малко се удължи срокът”, обясни ректорът.

Напълно обновени са залата, съблекалните и закритият басейн, като е прекарана газова връзка, която ще затопля водата. Положена е ефективна топлоизолация на ограждащата конструкция на сградата и на коритото на басейна, монтирано е ефективно и енергоспестяващо осветление, нова дограма.

Надявам се най-късно до края на февруари да открием залата да е на разположение. Тя ще бъде едно модерно съвременно спортно съоръжение, което може да се ползва не само от университета, но и от всички, добави проф. Лекгоступ.

КОМЕНТАРИ